Euroopassa korkein lukion valmistumisaste on Suomessa. Lukemisessa, matematiikassa ja luonnontieteessä Suomen opiskelijat ovat lähellä huippua. Lasten ylikuormitus loputtomilla kotitehtävillä ei ole varmasti syy tähän saavutukseen.

Kaikille Suomen perheille, erityisesti pienituloisille perheille, tarjotaan laaja sosiaaliturvaverkko. Suomen hallitus lähettää äitiyspakkauksen jokaiselle perheelle, jolla on vastasyntynyt lapsi, ja siitä lähtien varhaiskasvatusta tuetaan voimakkaasti lastenhoidon nimissä. Suomen julkisten koulujen opiskelijat huolehtivat siitä, että he saavuttavat peruskoulutuksensa opinnoissaan. Toisin kuin Ruotsissa, muissa maissa luodaan voittajien ja häviäjien järjestelmä opiskelijoiden ja koulupiirien välisen kilpailun vuoksi. Rikkaiden ja köyhien välinen saavutuskuilu on Suomessa hyvin pieni, pienempi kuin missään muussa maassa maailmassa, ja koulutusjärjestelmien ero on yksi syy siihen.

Suomessa lapset eivät aloita koulua, ennenkuin ovat seitsemän vuotta. On hämmästyttävää, että Suomen opiskelijoille myönnetty välituntiaika on lähes kolme kertaa se mitä Yhdysvaltojen opiskelijoille varattu aika. Kotitehtäviä annetaan harvoin opiskelijoille ennen lukiota. Opiskelijat tarvitsevat vain yhden standardoidun testin, jota ei ole myöskään ennen lukion päättymistä.

Suomessa maisteritutkinnon ansaitsemiseksi vaadittavia ohjelmia on vain kahdeksassa yliopistossa ja vain kymmenen prosenttia hakijoista hyväksytään. Koska on selvästikin vaikeaa tulla opettajaksi Suomessa, siksi Suomen opettajille annetaan sama määrä kunnioitusta kuin lääkäreille, insinööreille tai asianajajille. Opettajien on pakollista opettaa Suomessa luokkahuoneille vain neljä tuntia päivässä, lisäksi he käyttävät kaksi tuntia viikossa henkilökohtaiseen kehitykseen, ja tästä ansio kuuluu voimakkaille ammattiliitoille. Muissa maissa monet korkeatasoiset opettajien ja hallinnon henkilöt löysivät huijauksia standardoiduista testeistä, koska heidän on saatava keskituloa, kun taas Suomessa ei ole sellaista ongelmaa, että opettajat eivät saisi keskituloa.

Opiskelijat yleensä unohtavat kaikki tylsät luokkahuoneen luennot heti kun he lähtevät tenttihuoneesta. Siksi: Suomen opettajat pitävät etusijalla käytännön oppimista ja ongelmanratkaisun painottamista luentojen kuuntelemisen, järjettömien koevalmistelujen ja tietojen muistamisen sijaan. Myös Suomen opettajat uskovat laatuun, ei määrään. Siksi etusija annetaan aiheiden selittämiselle perusteellisemmin sen sijaan, että keskityttäisiin opinto-ohjelman loppuun saattamiseen.

Tulojen eriarvoisuus ei ole ongelma Suomessa kuten muissa maissa. Tämä johtuu siitä, että lähes kaikki Suomessa tulevat keskiluokan kodeista. Lähes kaikki lapset tulevat kouluun hyvin ruokittuna, levossa ja valmiina oppimaan. Ei ole poliiseja, jotka partioivat koulun eteisiä, eikä sellaisia ​​asioita, kuten metalli-ilmaisimia, kuten Yhdysvaltojen kouluista löytyy. Suomen koulujen ympäristö tunnetaan hyvin rauhallisena ja rentouttavana.

Koulutuksen myötä Suomi on yksi suurista inspiraatioista maailmalle, joka opettaa, miten koulutusjärjestelmä todella tulisi rakentaa.